• +381 11 77 00 245
  • +381 62 262 278
  • Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
  • ponedeljak-petak 09-17 h

Garancija putovanja

Garancija putovanja

OSIGURANJE, DEPOZIT I GARANCIJA PUTOVANJA:

U skladu sa odredbama Zakonu o turizmu, Organizator ima depozit u visini od 2.500  eura  i garanciju putovanja za kategoriju licence A 20 u visini od 200.000 eura, kojom se za slučaj A) insolventnosti Organizatora putovanja obezbeđuju: 1. troškovi nužnog smeštaja, ishrane i povratka Putnika sa putovanja u mesto polaska u zemlji i inostranstvu, 2. potraživanja uplaćenih sredstava Putnika po osnovu Ugovora o turističkom putovanju, koje Organizator putovanja nije realizovao, 3. potraživanja uplaćenih sredstava Putnika u slučaju otkaza putovanja od strane Putnika, u skladu sa Opštim uslovima putovanja, 4. potraživanja razlike između uplaćenih sredstava po osnovu Ugovora o turističkom putovanju i sredstava sniženih srazmerno neizvršenju ili nepotpunom izvršenju usluga obuhvaćenih Programom putovanja i za slučaj; B) naknade štete obezbeđuje naknada štete, koja se prouzrokuje Putniku neispunjenjem, delimičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obaveza Organizatora putovanja, koje su određene Opštim uslovima i Programom putovanja: 1. za potraživanje uplaćenih sredstava Putnika po osnovu Ugovora o turističkom putovanju koje Organizator putovanja nije realizovao i 2. za potraživanje razlike između uplaćenih sredstava po osnovu Ugovora o turističkom putovanju i sredstava sniženih srazmerno neizvršenju ili nepotpunom izvršenju usluga obuhvaćenih Programom putovanja. Period pokrića Garancije putovanja je od datuma njenog izdavanja pa do završetka turističkog putovanja, odnosno do povratka Putnika na ugovoreno odredište. Garancija po Ugovoru o Garanciji putovanja broj 2700305 od 01.01.2020. zaključenog sa ugovaračem osiguranja Kompanija Dunav osiguranje a.d.o., adresa Makedonska br.4, 11000 Beograd, Srbija, Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli., telefon: +381 11 322 40 01 Polisa broj 2700305 od 01.01.2020. sa važenjem do 01.10.2020.

Garancija putovanja se aktivira bez odlaganja, odnosno u roku od 14 dana od dana nastanka osiguranog slučaja kao posledice insolventnosti, putnik se može obratiti Kompaniji Dunav osiguranje a.d.o. Beograd na sledeći broj telefona 0800 386 286, ili na mail Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.   i  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.  Potpisivanjem ugovora putnik potvrđuje da su mu uručeni Opšti uslovi osiguranja osiguravača Kompanija Dunav osiguranje a.d.o. Beograd i da iste u celosti prihvata. Iscrpljujuća osigurana suma iznosi 200.000 eura i predstavlja maksimalnu obavezu osiguravača. Plaćanje naknade iz osiguranja vršiće se po srednjem kursu NBS.

Putnik svoja prava za naknadu štete ostvaruje na osnovu pravosnanžne i izvršne sudske  presude, odnosno, odluke Arbitražnog suda ili drugog vansudskog rešenja potrošačkog spora, u skladu sa ovim Opštim uslovima


Invalid Input

Invalid Input


Invalid Input

Unesite kod sa slike!

TELEFON ZA HITNE SITUACIJE DOSTUPAN 24/7 + 381 62 262 278

Sajt je informativnog karaktera i postoji mogućnost nenamerne greške prilikom unosa ponuda/podataka.
Takođe, postoji mogućnost da dođe do promene programa i cene, a da administrator nije u mogućnosti da trenutno izmeni ponudu.
Molimo Vas da proverite tačnost podataka kontaktirajući agenciju. Hvala na razumevanju.
© 2021 Carpe Diem Travel - Turistička agencija Beograd. All Rights Reserved.